کارگروه پیاده و دوچرخه باهمستان کمپین #گذربهتر را برای حساس‌سازی ساکنان شهر نسبت به مشکلات دسترس‌پذیری شروع کرد و از همه دعوت می‌کند تا با گزارش موانع دسترسی در گذرگاه‌های پیاده به شماره ۱۳۷ شهرداری، برای ساختن گذری بهتر مشارکت کنند. شماره ۱۳۷ شهرداری پاسخگوی گزارشات مردمی از مشکلات شهری است.


ماجرا از خیابان فلسطین شروع شد

مدتی پس از دومین رویداد روز جهانی معلولان در آذرماه ۹۷، داوطلبان کارگروه پیاده باهمستان، در راستای گسترش مطالبه حق دسترس‌پذیری شهر برای گروه‌های مختلف پیاده سراغ فعالیت‌های محلی رفتند. یکی از این فعالیت‌ها در خیابان فلسطین حد فاصل انقلاب تا بزرگمهر انجام شد. در ابتدا بازدیدی صورت گرفت و مشکلات پیاده‌پذیری و دسترس‌پذیری آن ارزیابی شد. در قدم بعدی، داوطلبان بولاردها (موانع فیزیکی پیاده‌رو) را به عنوان یکی از مشکلات دسترس‌پذیری پیدا کردند. این موانع برای جلوگیری از حرکت موتورسواران از پیاده‌رو نصب شده‌اند که باعث غیرقابل عبور شدن پیاده‌رو برای گروه‌های مختلف پیاده مانند معلولان، سالمندان،‌ زنان و مردان با کالسکه، و عملا حذف این افراد از تردد در این پیاده‌روها شده است.

داوطلبان کارگروه پیاده برای جلب توجه عابران، برچسب‌هایی با مضمون «حرکت امن، سهل و پیوسته حق تمامی گروه‌های پیاده است» و دعوت به «تماس با ۱۳۷ و گزارش موانع» بر کف یا بدنه بولاردها نصب کردند. سپس برای نمونه، حذف بولارد نبش بن‌بست قلم چی را از طریق تماس با سامانه ۱۳۷ پیگیری کردند و با عابران و کسبه برای تشویق آن‌ها برای تماس با ۱۳۷ گفتگو کردند.


کمپین گذر بهتر

پس از این فعالیت، کمپینی با عنوان «گذر بهتر» شکل گرفت و در آن کارگروه پیاده باهمستان، برای حساس‌سازی ساکنان شهر نسبت به مشکلات دسترس‌پذیری، همه را به گزارش موانع دسترس‌پذیری گذرگاه‌های پیاده به شماره ۱۳۷ شهرداری جهت پیگیری و نیز انتشار موارد مشاهده شده با #گذربهتر در شبکه‌های اجتماعی دعوت می‌کند.

مشکلات گروه‌های پیاده برچسب دعوت به تماس با ۱۳۷