در تیرماه ۹۷ کارگروه پیاده باهمستان، متن پیشنهادی طرحی در خصوص استانداردسازی گذرگاه‌های پیاده موجود و دسترس‌پذیر کردن آنها برای همه، و نیز استانداردهایی برای گذرگاه‌های جدید، برای ارائه در شورای شهر تهیه کرد. این طرح هنوز به شورای تهران راه نیافته، اما در شهرهای شیراز، مشهد، و اخیرا رشت مورد توجه واقع شده و اقداماتی در حال انجام است.

لزوم بازنگری گذرگاه‌های عابر پیاده

با توسعه خودرومحور شهر تهران، و احداث بی‌رویه پل‌های عابر و زیرگذرها، گروه‌های مختلف پیاده از سطح شهر حذف شده‌اند. این طرح، با تمرکز بر اولویت حضور پیاده در سطح خیابان‌های شهری، دسترس‌پذیری گذرگاه‌های پیاده برای همه گروه‌های پیاده (معلولان، زنان، سالمندان، کودکان)، و کاهش سرعت ماشین‌ها برای تامین امنیت پیاده‌ها نوشته شده است و امکان طراحی انسان‌محور گذرگاه‌های پیاده را مطرح کرده است.

با وجود مصوبات شورای شهر تهران مانند شهر دوستدار سالمند(سال ۹۱) که محوریت اصلی آن دسترس‌پذیری شهر برای سالمندان است و شهر دوست‌دار کودک(سال ۸۸) که دسترسی امن و ایمن کودکان به شهر از مصادیق آن است، به نظر می‌رسد این مصوبات در حد شعار باقی مانده و رویکرد مدیریت شهری در قبال تامین نیاز‌های گروه‌های خاص در سطح شهر تغییری نکرده است. ما معتقدیم با تغییر رویکرد مدیریت شهری و اولویت دادن به انسان در برابر خودرو، می‌توان از راه‌های جایگزین و دسترس‌پذیر برای همه گروه‌های پیاده از جمله سالمندان در طراحی و ساخت شهر استفاده کرد. طرح پیشنهادی بازنگری گذرگاه‌های غیر همسطح عابر پیاده باهمستان در همین راستا تهیه شده است.

توضیح طرح

در این طرح، استانداردهایی برای گذرگاه‌های اتوبانی که عموما پل‌های عابر پیاده هستند، پیش‌بینی شد، که این پلها دارای آسانسور، نور کافی و دسترس‌پذیر برای همه اقشار پیاده باشند.

نکته مهم طرح باهمستان، نصب نکردن پل عابر جدید در گذرگاه‌های خیابانهای شهری (غیر اتوبانی)، و استفاده از روشهای جایگزین (مانند آرام‌سازی خیابان، تعبیه جزیره‌های وسط خیابان و …) برای کاهش سرعت ماشین‌ها است. نتیجه چنین اقدامی حفظ امنیت عابر پیاده و در عین حال دسترس‌پذیری خیابان برای همه گروه‌های پیاده است.

در طرح مذکور، در خصوص پل‌های عابر حال حاضر در خیابان‌های شهری، اعمال استانداردهای گفته شده در بند قبل، و باز کردن سطح خیابان در زیر پل، برای دسترس‌پذیر شدن گذرگاه برای تمام گروههای پیاده آمده است.

طرح پیشنهادی بازنگری گذرگاه‌های عابر پیاده از اقداماتی سهل، قابل انجام و کم‌هزینه سخن می‌گوید. جایی که پل عابر هست، دسترسی امن، ایمن، سهل و پیوسته برای همگان در سطح خیابان از طریق آرام‌سازی ترافیکی، نصب جزیره میانی و خط‌کشی عابر پیاده فراهم باشد. فایل نهایی طرح پیشنهادی بازنگری گذرگاه‌های غیرهمسطح عابر پیاده را در این پیوند می‌توانید مشاهده کنید.

اقدامات کارگروه پیاده باهمستان در راستای ارائه طرح پیشنهادی در شورای شهر تهران

پیگیری گروه‌های دیگر شهری برای ارائه طرح در شورای شهرهای دیگر

مجمع کنشگران شهری هم‌ساخت این طرح را از طریق «کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک» شورای اسلامی شهر شیراز،‌ جهت تصویب پیگیری کرده است. «طرح بازنگری گذرگاه‌های عابر پیاده» با موافقت کمیته فنیِ کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا در تیرماه ۹۸، جهت ارائه و معرفی طرح به این کمیسیون راه یافت. در پی آن نیز جلسه‌ای با حضور مشاوران «کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک» و نماینده‌هایی از «معاونت حمل‌ونقل و ترافیک» و «معاونت معماری و شهرسازی» شهرداری شیراز به‌منظور تدقیق طرح جهت ارائه در صحن شورا برگزار شد. انتظار می‌رود که با ارائه نظرات دو معاونت مذکور، طرح نهایی به‌زودی در صحن شورا تصویب گردد. گزارش مجمع کنشگران هم‌ساخت را از اینجا(+) بخوانید.

عکس‌های برنامه

97tir-1
97tir-1