ما بر این باوریم که مسکن نه یک کالای سرمایه‌ای، مبادله‌ای، و مصرفی بلکه یک حق انسانی و جمعی است که نه مبتنی بر مالکیت بلکه بر اساس سکونت ایجاد می‌شود. علی‌رغم به رسمیت شناخته شدن این حق در قوانین ملی و بین‌المللی و تعریف مشخص نقش و وظیفه دولت در تامین این حق اساسی، سیاست‌های مسکن با تقلیل مسئله مسکن به امر کمی و فنی و در راستای منافع گروه‌های قدرتمندِ بازار مسکن، ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این موضوع حیاتی را نادیده گرفته‌اند و با توزیع نابرابر منابع و فرصت‌ها به تبعیض و شکافت طبقاتی دامن زده‌اند. در این بین، اجاره‌نشینان به عنوان بخش قابل توجه و بی‌صدایی از جامعه، همواره در سیاست‌ها و طرح‌های مسکن به کلی نادیده گرفته شده و بیش از همه از تحولات بازار مسکن در دوره رکود و رونق بازار مسکن آسیب‌ می‌بینند.

بر این اساس مجمع حق بر شهر باهمستان، به عنوان سازمان مردم نهاد پیگیر حقوق و منافع به حاشیه‌رانده شده در فرایند توسعه شهری، با نگاه انتقادی به این موضوع حیاتی بیانیه شماره ۱ خود را در مورد حقوق اجاره‌نشینی شامل پنج ماده ارائه می‌کند. هدف از تدوین این بیانیه نه ارایه راه‌حل یا حتی مطالبه بلکه آغاز گفتگو برای تغییر نگاه به مسئله مسکن و حقوق اجاره نشینی و به چالش کشیدن کلیشه‌های پذیرفته شده در جامعه و نظام قانونی و سیاست‌گذاری در تنظیم روابط سرکوب‌گرانه‌ی اجاره‌نشینی در ایران است.

عکس‌های برنامه

98dey-thumbnail 98dey-1 98dey-2
98dey-thumbnail 98dey-1 98dey-2