باهمستان در ١٠ اسفند ٩١ رویدادی را با عنوان «کوچه بهتر» برنامه‌ریزی و هدایت کرد. هدف از برگزاری این رویداد، تبدیل یکی از پر مسئله‌ترین نقاط شهری تهران در جداره پشتی ساختمان‌های نواب، حدفاصل پل کمیل و مرتضوی، به صورت موقت و برای یک روز به کوچه بهتری بود که مشخصات آن از دل جلسات هفتگی سه ماهه با گروه‌های محلی برای شناسایی و ریشه‌یابی مسائل و مشکلات محله و به صورت خاص کوی فرهنگیان و دستیابی به راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن به‌دست آمد.

گزارش رویداد

باهمستان در ١٠ اسفند ٩١ رویدادی را با عنوان «کوچه بهتر» برنامه‌ریزی و هدایت کرد. هدف از برگزاری این رویداد، تبدیل یکی از پر مسئله‌ترین نقاط شهری تهران در جداره پشتی ساختمان‌های نواب، حدفاصل پل کمیل و مرتضوی، به صورت موقت و برای یک روز به کوچه بهتری بود که مشخصات آن از دل جلسات هفتگی سه ماهه با گروه‌های محلی برای شناسایی و ریشه‌یابی مسائل و مشکلات محله و به صورت خاص کوی فرهنگیان و دستیابی به راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن به‌دست آمد. گروه‌های محلی مشارکت‌کننده در این رویداد عبارت بودند از: زنان خوداشتغال، کودکان، نوجوانان و سالمندان، مدیران ساختمان-های مسکونی نواب، مغازه‌داران واحدهای تجاری نواب، سازمان مردم‌نهاد نیک آوران و دفتر خدمات نوسازی سلسبیل جنوبی. از سوی دیگر، افراد و گروه‌های خارج از محله نیز برای همفکری درمورد برنامه‌های روز رویداد به همکاری دعوت شدند که حضور آن-‌ها فضای زنده و خلاقانه‌ای در کار با ساکنان محلی برای دستیابی به اهداف کوچه بهتر به‌وجود آورد. این گروه‌ها عبارتند از: موسسه پژوهشی کودکان دنیا، کودک‌سرای انجمن فرهنگی- هنری بانوان ۱۳ آبان، موسسه هنری زاویه مانا، گروه تئا‌تر شورایی تهران و برخی هنرمندان مستقل. در انتها در روزهای ۹ و ۱۰ اسفند ۹۱، گروه‌های محلی با همکاری گروه‌ها و نهادهای غیرمحلی به تغییر کوچه‌شان دست زدند و با مشارکت تمام گروه‌ها و نهادهای محلی به‌وبژه زنان خوداشتغال، حضور احمد مسجدجامعی به عنوان نماینده شورای شهر و مسئولان شهرداری، و بازتاب این رویداد در رسانه‌های تصویری، برخی از تغییرات موقت به تغییرات دایمی و تغییر جلوه کوچه منجر شدند که این روند همچنان ادامه دارد.

عکس‌های برنامه

91esfand-1 91esfand-2 91esfand-3 91esfand-4 91esfand-5 91esfand-6 91esfand-7 91esfand-8 91esfand-9 91esfand-10 91esfand-11 91esfand-12 91esfand-13 91esfand-14 91esfand-15 91esfand-16 91esfand-17 91esfand-18 91esfand-19 91esfand-20 91esfand-21 91esfand-22 91esfand-23 91esfand-24 91esfand-25 91esfand-26 91esfand-27 91esfand-28 91esfand-29 91esfand-30 91esfand-31 91esfand-32 91esfand-33
91esfand-1 91esfand-2 91esfand-3 91esfand-4 91esfand-5 91esfand-6 91esfand-7 91esfand-8 91esfand-9 91esfand-10 91esfand-11 91esfand-12 91esfand-13 91esfand-14 91esfand-15 91esfand-16 91esfand-17 91esfand-18 91esfand-19 91esfand-20 91esfand-21 91esfand-22 91esfand-23 91esfand-24 91esfand-25 91esfand-26 91esfand-27 91esfand-28 91esfand-29 91esfand-30 91esfand-31 91esfand-32 91esfand-33