کارگروه پیاده و دوچرخه از شهریورماه ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرد. این کارگروه برای پیشبرد اهداف خود نیاز به برگزاری رویدادهایی در سطح شهر دارد. هزینه تهیه وسایل مربوط به رویدادها به شرح زیر است.

موارد هزینه‌کرد مبلغ (تومان)
چاپ بروشور، تراکت، پوستر، پلات ۳۱۶۰۰۰
شابلون و اسپری ۲۸۰۰۰
بنر ۹۳۶۰۰
پایه استند ۲۵۰۰۰
مجموع ۴۲۲۶۰۰