نقش هیات مدیره در باهمستان

باهمستان سازمانی مردم‌نهاد با ساختار مجمع عمومی‌ست و برای پیگیری حقوق و منافع به حاشیه رانده شده در فرآیند توسعه شهری تلاش می‌کند.

اعضای هیات مدیره در مجمع عمومی باهمستان انتخاب می‌شوند. هیات مدیره نقش پشتیبانی فعالیت‌های اجرایی باهمستان را دارد و به عنوان نمایندگان منتخب اعضا مدیرعامل را برای پیشبرد اولویت‌های تعیین شده توسط اعضا انتخاب کرده و در جلسات دوره‌ای بر عملکرد وی نظارت کند.

ملزومات کاندیدا شدن

اگر هنوز برای عضویت در باهمستان اقدام نکرده‌اید، قبل از کاندیدا شدن، لطفا با پرداخت مبلغ عضویت، در باهمستان عضو شوید. برای عضویت می‌توانید از طریق این لینک (+) اقدام کنید.

فرم کاندیدا شدن

هیات مدیره
بازرس
به باهمستان بپیوندید ...


باهمستان به عنوان یک سازمان مستقل از طریق حق عضویت و توسط مجمع عمومی اعضا اداره می‌شود. برای حمایت از باهمستان عضو شوید. باهمستان برنامه‌های جاری خود را از طریق کارگروه‌های مستقل متشکل از داوطلبان پیش می‌برد. برای مشارکت در فعالیت‌های باهمستان داوطلب شوید. برای پیشبرد هر چه بهتر پروژه‌های باهمستان و حفظ استقلال این سازمان مردم نهاد می‌توانید با پشتیبانی مالی از نحوه پیشرفت، هزینه‌ها، و و دستاورد سرمایه گذاری خود مطلع شوید.


عضو می‌شوم   داوطلب می‌شوم