نقش اعضا در باهمستان

باهمستان متعلق به اعضای خود است و اعضا با عضویت در باهمستان به این سازمان نمایندگی می‌دهند تا پیگیر اهداف و اولویت‌های تعیین شده توسط خودشان در مجامع عمومی سالیانه باهمستان باشند.

  • رده‌بندی عضویت: در اساسنامه باهمستان تنها عضویت اصلی تعریف شده است رده بندی عضویت در باهمستان صرفاً بر اساس توانایی و تمایل اعضا برای حمایت مالی در سطوح مختلف تعریف شده است و هیچ گونه مزایا و امتیاز ویژه‌ای برای رده‌ی خاصی از عضویت وجود ندارد.

فرم عضویت:
شماره کارت باهمستان: 6221061080026661 کپی کنید!
به باهمستان بپیوندید ...


باهمستان به عنوان یک سازمان مستقل از طریق حق عضویت و توسط مجمع عمومی اعضا اداره می‌شود. برای حمایت از باهمستان عضو شوید. باهمستان برنامه‌های جاری خود را از طریق کارگروه‌های مستقل متشکل از داوطلبان پیش می‌برد. برای مشارکت در فعالیت‌های باهمستان داوطلب شوید. برای پیشبرد هر چه بهتر پروژه‌های باهمستان و حفظ استقلال این سازمان مردم نهاد می‌توانید با پشتیبانی مالی از نحوه پیشرفت، هزینه‌ها، و و دستاورد سرمایه گذاری خود مطلع شوید.


عضو می‌شوم   داوطلب می‌شوم