مهمترین درآمد باهمستان در این سال حق عضویت اعضا و مهمترین هزینه کرد آن پرداخت اجاره دفتر باهمستان بوده است. در این گزارش شرح درآمدها و هزینه کرد باهمستان را از ابتدای تیرماه ۱۳۹۶ تا انتهای خردادماه ۱۳۹۷ آمده است. لازم به ذکر است که هزینه کرد فعالیت‌های کارگروه‌های باهمستان که توسط خود اعضای کارگروه‌ها تامین شده است در این گزارش نیامده است. برای آگاهی از گزارش مالی فعالیت‌های باهمستان در کارگروه عابرپیاده و کارگروه می‌توانید به صفحه اختصاصی آن در وبسایت مراجعه کنید.

منابع درآمدی

همانطور که پیشتر عنوان شد، مهمترین هزینه کرد باهمستان در این سال پرداخت اجاره دفتر باهمستان بوده است که با توجه به تغییر دفتر باهمستان در آبان ۱۳۹۷ اجاره دفتر از ۶۵۰ هزار تومان با ۶۰۰ هزارتومان کاهش یافت و در مجموع با احتساب چهار اجاره ۶۵۰ هزار تومانی و ۸ اجاره ۶۰۰ هزار تومانی در مجموع مبلغ ۷ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان بابت اجاره دفتر باهمستان پرداخت شد. از سایر موارد هزینه کرد عمده باهمستان در این سال می‌توان به پرداخت هزینه ثبت صورت جلسه به شرکت فکر برتر و انتشار آگهی مجمع در روزنامه اطلاعات مجموعاً به مبلغ یک میلیون ۶۸۰ هزار تومان اشاره کرد. سایر هزینه‌ها در جدول زیر آمده است.

موارد درآمد مبلغ (تومان)
۲ عضو دانشجویی ۱۰۰۰۰۰
۱۳ عضو باشگاه همگامان ۱۳۰۰۰۰۰
۵ عضو باشگاه همراهان ۱۲۵۰۰۰۰
۳ عضو باشگاه همیاران ۳۰۰۰۰۰۰
کمک دریافتی از اعضای هیئت مدیره برای پرداخت اجاره دفتر ۱۵۶۰۰۰۰
مجموع ۷۲۱۰۰۰۰

موارد هزینه کرد

همان‌طور که پیشتر عنوان شد و در جلسه مجمع عمومی نیز به اطلاع اعضای محترم رسید، مهمترین هدف مالی باهمستان در سال گذشته تامین دفتر کار برای فعالیت‌های این مجمع بود که این مهم در قرارداری که در ۱۴ آبان‌ماه سال ۱۳۹۵ برای اجاره دفتر ۲۸ متری واقع در خیابان انقلاب، نرسیده به میدان فردوسی، خیابان موسوی (فرصت)، کوچه اعتماد مقدم، پلاک ۴ واحد ۱۳ با مبلغ رهن ۱۵ میلیون تومان و اجاره‌بهای ۶۵۰ هزارتومان بسته شد تحقق یافت. ۶ میلیون از ۸ میلیون و ۷۵۰ هزارتومان درآمد حاصل از حق عضویت اعضای محترم به بخشی از مبلغ رهن را تامین کرده و بنابراین دست نخورده باقی مانده است. مابقی مبلغ رهن توسط دو تن از اعضای باهمستان در قالب مشارکت در رهن با شرایطی که پیشتر عنوان شد تامین شد. کمک هزینه تامین مبلغ اجاره نیز با شرایط مذکور در بالا به صورت داوطلبانه توسط اعضای هیئت مدیره باهمستان تامین می‌شود.

موارد هزینه‌کرد مبلغ (تومان)
اجاره دفتر باهمستان از تیر ۹۶ تا مهر ۹۶ ۲۶۰۰۰۰۰
اجاره دفتر باهمستان از آبان ۹۶ تا خرداد ۹۷ ۴۸۰۰۰۰۰
هزینه ثبت صورت‌جلسه مجمع ۹۵ باهمستان ۶۰۰۰۰۰
هزینه شرکت در همایش تعالی خدمات عمومی تیر ۹۶ ۴۵۰۰۰۰
هزینه آکهی مجمع در روزنامه اطلاعات ۱۰۸۰۰۰۰
هزینه نگهداری وبسایت ۱۰۰ دلار
مجموع ریالی ۹۵۳۰۰۰۰

جمع‌بندی

در مجموع با توجه به موجودی ۸٬۸۰۴٬۹۵۰ ریالی حساب ریالی و ۱۰۰ دلاری حساب ارزی باهمستان در ابتدای این سال، و درآمد ۷۲،۱۰۰،۰۰۰ ریال و هزینه کرد ۹۵،۳۰۰،۰۰۰ ریال و ۱۰۰ دلاری در این سال، تراز مالی باهمستان در انتهای سال منفی۱۴،۳۹۵،۰۵۰ ریال است که به صورت بدهی به مدیر عامل باهمستان ثبت شده است.

موارد درآمد مبلغ (تومان) مبلغ (دلار)
موجودی در ابتدای سال ۸۸۰۴۹۵ ۱۰۰
درآمد باهمستان در سال مالی ۷۲۱۰۰۰۰  
هزینه‌کرد باهمستان در سال مالی -۹۵۳۰۰۰۰ -۱۰۰
موجودی -۱۴۳۹۵۰۵ ۰